موسسه خیریه یاران علم
یاران علم تکیه گاه محکمی برای  کودکان و نوجوانانی است  که  به هر دلیل نتوانسته اند در زمینه شکوفا کردن استعداد های خود قدم بردارند. با وجود این تکیه گاه ایشان میتوانند با  گامهای بلندتری در جهت شکوفایی استعداد های خود قدم برداشته ، و این مسیررا  با نشاط و شادی بیشتر  طي نموده و آرزوهای خود را محقق نمایند.در سایه حمایت موسسه یاران علم هیچ خانواده‌ای در استان تهران به دلیل ضعف اقتصادی  در مسیر تعلیم وتربیت فرزند خود تنها نخواهد بود و در تمام مسیر ازحمایت‌هاي لازم برخوردار خوهد شد. یاران علم بر اساس استانداردها به ارائه  خدمات جامع و یکپارچه در حوزه مسایل تعلیم وتربیتی کودکان  و نوجوانان می‌پردازد. در سایه  اطلاع‌رساني این موسسه , شناسایی کودکان و نوجوانان نیازمند انجام میپذیرد.  پس از شناسایی  , این افراد  تحت حمایت قرار خواهند گرفت. یاران علم مسئولین مربوطه تعلیم وتربیتی جامعه را نسبت به آخرین اخبار در ارتباط با وضعیت کودکان و نوجوانان مناطق تحت پوشش  خود آگاه ساخته و مناسب‌ترین اطلاعات و توصیه‌ها را دراختیار ایشا ن قرار خواهد داد. همچنین از طریق گسترش همکاری با سایر مؤسسات  ، به ارتقاء و کیفیت بخشی به مسائل تعلیم و تربیتی  در جامعه هدف  دست خواهد یافت.یاران علم  به عنوان یک موسسه  متعالی در کشور شناخته می‌شود و عملکرد آن معیاری برای ایجاد و ارزیابی موسسات مشابه در سطح کشور خواهد بود. یاران علم  بر اساس استانداردها یکی از موسسات برتر درزمینه تعلیم و تربیت بوده و در هر یک از حوزه‌های فعالیت خود نیز یکی از شاخص ها خواهد بود.
بازدید از مجموعه
با عنایت به اینکه موسسه خیریه  یاران علم  یک موسسه فرهنگی آموزشی بوده  و در راه رسیدن به اهداف خود نیاز به دریافت تجارب و نظرات پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت را دارد و با توجه به اینکه موسسه همواره به دنبال  شفافیت سازی در فعالیت‌ها و پاسخگویی به سوالات مخاطبین می باشد ، بر این باور است که تمامی علاقه مندان و نیکوکاران میتوانند با مراجعه به مدرسه از فعالیتهای موسسه باخبر شوند. لذا از تمام کسانی که تمایل دارند ضمن آشنایی با فعالیتها ،  موسسه را از تجارب خود بهره‌مند سازند درخواست می گردد با هماهنگی جهت بازدید از مدرسه با تلفن ۰۹۱۲۳۱۹۰۰۷۳ هماهنگ نمایند .امید است حضور و بازدید نیک اندیشان  عزیز ، موسسه را  در مسیر خود استوار گرداند .